Viribus

Viribus

ABOUT

Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu VIRIBUS dibinata 2008. gada 05. decembri, izveidojot augsti kvalificetu, pofesionalu un sertificetu specialistu komandu. VIRIBUS specialistu kvalifikaciju apliecina bakalaura un magistra diplomi, ka ari sertifikati, kuri ieguti apmacibas un kursos.
Musu specialisti sniedz profesionalus gramatvedibas, nodoklu, finansu,biznesa un juridisko jautajumu konsultacijas un pakalpojumus uznemumiem, arvalstu filialem un parstavniecibam Latvija, privatpersonam un saimnieciskas darbibas veicejiem, sakot no pirmdokumentu apstrades lidz nodoklu parskatu un deklaraciju sagatavosanai un iesniegsanai VID un parstavibai valsts institucijas.

TAGS

gramatvede, gramatvediba, gramatvedibas pakalpojumi, gramatvedis,

Member Since Member Since 7 years ago
Last Modified Last Modified 7 years ago
Controlled Profiles 1 Social Media Profiles
Profiles Claimed For: Viribus RSS Feed
0% CLAIMED 100% UNCLAIMED
Contact and Support

Contact Knowem