KnowEm New Customer 30% Sale
aromatea

aromatea

ABOUT

Aroma Tea - strukovno udruženje za promociju i razvoj profesionalne aromaterapije, ima zadatak da afirmiše i unapredi aromaterapiju kao holistički i filozofski pristup čoveku i njegovom zdravlju. Strukovno udruženje obavlja kontinuiranu edukaciju i izdaje sertifikat sa ciljem dobijanja licence za rad.

U skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije, u okviru Srpskog lekarskog druÅ¡tva 2013. godine osnovana je sekcija za tradicionalnu medicinu, te definisan status 18 priznatih pravaca tradicionalne medicine. TakoÄ'e, za svaku od njih je ugovorom o saradnji definisano strukovno udruženje kao vrhovno tijelo za odreÄ'enu granu tradicionalne medicine koje je time opunomoćeno da daje edukaciju iz date oblasti, te da izdaje sertifikat neophodan za dobijanje licence za rad.

TAGS

aromatherapy, aromatherapy candles, aromatherapy oils, aromatherapy products

WEBSITE

Member Since Member Since 8 years ago
Last Modified Last Modified 8 years ago
Controlled Profiles 1 Social Media Profiles
Profiles For: aromatea RSS Feed
0% CLAIMED 100% UNCLAIMED
Mentions of aromatea
Alexa Daily Traffic for:
aromaterapija.co.rs

Alexa Search Engine Traffic for:
aromaterapija.co.rs

Contact and Support

Contact Knowem