Vinatam

vinatam

ABOUT

We deliver print materials for Offset, Flexo, Web-Offset, Narrow-Web and more. Main Brands are DSC-Vietnam.com for Pressroom Chemistry, NumberOne, SUPERPRINT Printing Plates (PS, CtP), Rubber Blankets, Roller.
Ví dụ:
Chúng tôi cung cấp vật tư cho ngành in như Offset tờ rời, offset cuộn, coldset & heatset, máy Flexo, Ống dong, v.v.. và những sản phẩm in chất lượng cao..
Chúng tôi còn cung cấp các loái hóa chất Ở Việt Nam như hóa chất cho xưởng in, mực in offset và kẽm in offset.
Sửa rữa bản, dung dịch rửa lô và cao su, dung dịch nước máng thay con, dung dịch nước máng tờ rời, phụ gia khô mực, dung dịch nước máng in cuộn, vệ sinh hệ thong nước máng, dung dịch làn mau

TAGS

CtP Plates and Coating, Digital Printing Ink, DSC, FUJIFILM HUNT, MyLan, Offset Printing Press, Pre and Press Consumables, Presschemistry dot biz, Printing Media, Rubber Blanket and Roller

WEBSITE

VINATAM.biz - Printers Partner

Vinatam Presschemistry.biz

Member Since Member Since 7 years ago
Last Modified Last Modified 6 years ago
Controlled Profiles 21 Social Media Profiles
Profiles For: vinatam RSS Feed
4% CLAIMED 96% UNCLAIMED
A1 Webmarks
Blogger
Delicious
Disqus
Ebay
edocr
Facebook
Flickr
Hub Pages
Huffington Post
I Keep Bookmarks
Jigsy
KnowEm
Pen
Reddit
Slide Share
Stumble Upon
This Next
Weebly
Word Press
You Tube
Mentions of vinatam
SEM Rush Report for: vinatam.biz
Alexa Daily Traffic for:
vinatam.biz

Contact and Support

Contact Knowem